home
About Us
Activities
News
team
Contact Us
Links

Практика в Центъра за срещи

За момента всички стажантски места за заети.


Фондация “Германо-Български център за срещи- Пловдив” предлага възможност за практика на студенти от социалните и икономически науки с интереси към управление на проекти и проекти в областта на културата.
Практиката в Центъра за срещи създава представа за дейностите на фондацията в областите: икономика, култура и социална дейност.

Задачи:
След като практикантите се ориентират в дейностите на фондацията, възниква възможност за самостоятелна работа. Практикантите могат да участват активно, според интересите и изучаваните в университета дисциплини в проектите на Центъра за срещи.
Личните инициативи са както следва:
•  Проучвателна дейност
•  Протоколна и отчетна дейност
•  Разработка на проектни идеи
•  Подготовка на доклади за ученици и студенти с информационно значение
Практикантите биха могли да се включват в планирането и провеждането на проекти, семинари и презентации. Очакваме от практикантите и желание за помощ в бизнес администрацията.


Изисквания:
Работният език във фондацията е немски език, затова за германските практиканти не са задължителни познанията по български език, но са желателни.
Английският език дава предимства. За българските студенти е задължителен перфектен немски език.
Задължително е студентите да боравят с компютър и софтуерните програми на бизнес администрацията. Практикантите трябва да умеят да работят в интернационален екип.


Кандидатстване:
Кандидатурите са възможни по всяко време. Практиката може да продължи минимум 6 седмици. Моля, изпращайте Вашата кандидатура вкл. автобиография по и-майла на:
E - Mail :stiftungsvorstand (at) eu-bs.org
Практиката във фондацията не се заплаща. Разходите за пътуване и пребиваване са за сметка на практикантите..
За подаване на молба за стипендия и издръжка Ви насочваме към следните служби:
•  Leonardo - da - Vinci
(месечна стипендия, разходи за пътни и изучаване на език се възстановяват, условия: мин.тримесечна практика за студенти от 2та година)
http :// eu . daad . de / eu / downloads / Flyer _ Studis 2003. pdf
Контакт:
http :// eu . daad . de / eu / leonardo / kontakt /05234. html # studenten
•  Чужбина- BAf o G
(преди всичко за начинаещи Inlands - BAf o G )
http :// www . bafoeg . bmbf . de / gesetze _ merk 06. php
•  Haniel Stiftung
(за студенти от икономическите науки)
http :// www . haniel - stiftung . de / deu / download / merkblatt _ go _ east . pdf
•  База данни на Германската служба за обмен на академични кадри / DAAD
(стипендии според изучаваните дисциплини)
http :// www . daad . de / ausland / foerderungsmoeglichkeiten / stipendiendatenbank /00658. de . html

КОНТАКТИ:

Тел.: 032 / 63 61 71
Факс: 032 / 63 61 74

адрес:

ул. Екзарх Йосиф 7а
4000, Пловдив

Ако имате въпроси, моля използвайте контактния формуляр