home
About Us
Activities
News
team
Contact Us
Links

Актуален график на курсовете по немски език

План за курсовете по немски език  
на Германо-Български център за срещи -Пловдив  
 със съдействието на Гьоте Институт България   
подготвящи за изпитите на Гьоте Институт България  
4000 Пловдив, ул. ’’Eкзарх Йосиф’’ 7a ,  
Teл. 00359/ 32/ 63 61 71  
www.eu-bs.org

 

 

Ниво

Входящ тест

Начало

Край

Занятия

начало 18,30 ч.

Възможности за усъвършенстване

A1

 

100 уч.ч.

23.апр. 06. юли.

2х седмично

A1 Start Deutsch 1

A2

 

120 уч.ч.

16.апр.

23.апр.

06. юли.

3х седмично

A2 Start Deutsch 2

B1.1.

 

120 уч.ч.

 

16.апр.

 

23.апр.

06. юли.

3х седмично

B1.2.

 

120 уч.ч.

16.апр.

23.апр. 06. юли.

3х седмично

Goethe Zertifikat

B1

B2.1.

 

120 уч.ч.

16.апр.

23.апр.

07. апр.

3х седмично

B2.2

 

120 уч.ч.

16.апр.

23.апр.

06. юли.

3х седмично

Goethe Zertifikat

B2

C1

 

1020 уч.ч.

16.апр.

23.апр.

06. юли.

3х седмично

Goethe Zertifikat

C1

Test DaF

подготвителен

 

120 уч.ч.

16.апр.

23.апр.

06. юли.

3х седмично

Test DaF


Такси: Тест входно ниво– 12 лева, A1 - C1 – 3,30 лева на уч. час, TestDaf- подготвителен курс - 3,80 лева на уч. час.
Запазваме правото си за промени

КОНТАКТИ:

Тел.: 032 / 63 61 71
Факс: 032 / 63 61 74

адрес:

ул. Екзарх Йосиф 7а
4000, Пловдив

Ако имате въпроси, моля използвайте контактния формуляр